Guder

Dette er på ingen måder en komplet liste over alle de højere magter. Fokus er lagt på guderne i det centrale Flanaess; dem som fx. Udelukkende er Baklunish, er for langt væk fra dagligdagen for de fleste folk i Flanaess til at blive nævnt her. Quasi-guder eller helteguder (som fx. Heward, Murlynd, Keoghtom og Kelanen), der oftes dyrkes meget lokalt vil heller ikke blive nævnt. De større guder er fjerne magter der er fjern fra de dødeliges affærer, og nogle er måske blandt Oerths skabelsesmagter. De mellemliggende guder mangler de større guders skabelseskraft, men er ellers magtfulde, og er hovedreligion i nogle lande. De mindre guder kan være de størres hjælperer, udskudte, enspændere eller sidder på en snæver sfære. Nogle er degraderet, og andre er opsteget. Halvguderne er de mindst magtfulde, og i mange henseender magen til de mindre guder. Nogle er dødelige der har undergået guddommelig opstigen (fx. Zagig og Mayaheine)

Hvis et navn står i kursiv, betyder det at det er den kvindelige kønsform, som guden almindeligvis afbildes eller vælger at tage. Race hentyder til de store racemæssige grupper der tilbeder guderne. B=Baklunish, F=Flan, O=Oeridian, S=Suloise, A=Almindelig (udbredt tilbedelse/kendskab). AL. Er gudens livsanskuelse. T.AL. viser tilbedernes livsanskuelse. * viser at der er flere begrænsninger i livsanskuelserne end nævnt her.

Til sidst er demi-menneskernes og goblinoidernes vigtigste guder vist , d.v.s. dem der har et betydningsfuldt følge (mere end 5%). Som regel optages kun tilbedere af samme race.

Større guder

Navn, Race, Interesseområder, AL, T.AL

Beory, FA, Oerth. Moder. Natur. Regn. N, Alle
Boccob A Magi. Hemmelig lærdom N Alle
Incabulos A Pest. Hungersnød. Mareridt NE Alle onde
Istus Ba Skæbne N Alle
Nerull FA Død. Mørke. Mord NE Alle onde
Pelor FA Sol. Lys. Styrke. Helbredelse NG Alle gode
Rao FA Fred. Fornuft. Afklarethed LG LG/N, NG

Mellemstore guder

Navn Race Interesseområder AL T.AL

Celestian OA Stjerner. Rummet. Vandringsmænd N (NG) Alle
Ehlonna A Skove. Skovstrækninger. Blomster NG Alle gode
Erythnyl OA Had. Misundelse. Ondsindethed. Panik CE (CN) CE/N, NE
Fharlangh OA Horisont. Distance. Rejse N (NG) Alle (- onde)
Heironeous OA Ridderlighed. Retfærdighed. Krig. Ære LG LG, NG
Hextor OA Krig. Splid. Massakre LE LE, NE
Kord S Atletik. Sport. Slagsmål CG CG/N, NG, N
Lendor S Tid. Kedsommelighed LN LN
Obad-Hai FA Natur. Skovland. Frihed N Alle
Olidammara A Musik. Svire. Kæltring. Vin CN CN/G, N
Procan OA Oceanerne. Havene. Sejlads CN Alle (- lawful)
Ralihaz A Chance. Uheld. Ulykke CN Alle (- lawful)
St. Cuthbert A Sund fornuft. Ærlighed. Nidkærhed LG (LN) LG, LN
Tharizdun ? Evig mørke. Forfald NE Alle onde
Trithereon A Individualitet. Gengældelse. Selvbestem. CG CG, NG
Ulaa A Bakker. Bjerge. Ædelstene LG LG/N, NG
Wee Jas S Magi. Død LN (LE) LN/E, NE, N
Zilchus OA Magt. Prestige. Penge. Handel. Indflydelse LN LN/G, NG, N

Mindre guder

Navn Race Interesseområder AL T.AL

Guder

The Lost Mine mewldoom mewldoom